Personopplysninger:
Email:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr/sted:
Tlf:
Ja, jeg har lest og akseptert vilkårene


Filmene sendes til adressen du oppgir. Det er derfor viktig
at den er helt korrekt.

Passord vil bli sendt umiddelbart til email-adressen du oppgir.
Vi garanterer at den ikke blir formidlet til eller brukt av noen
andre enn Film24.no.
Gratis prøveabonnement:
Ja, jeg ønsker et gratis 14-dagers prøveabonnement (2-Filmspakke)
NB! Kredittkort-nummer må legges inn. Kun ett prøveabonnementet pr kredittkort/person/husstand tillates.
Med mindre abonnementet stoppes fortsetter du med abonnementet du velger nedenfor.
Prøveabonnnementet er helt uten forpliktelser! Du trenger ikke å fortsette etter 14 dager.
 
Nei, jeg ønsker ikke et gratis 14-dagers prøveabonnement

Velg abonnement:
 1-Filmspakke   Ubegrenset leie.
Vi sender deg først 1 film. Send filmen tilbake i vedlagte
prefrankerte konvolutt, og vi sender deg straks èn ny film.
1 mnd for 149 kr
3 mnd for 129 kr/mnd, totalt 387 kr
 
 2-Filmspakke   Ubegrenset leie.
Vi sender deg først 2 filmer. Send to av dem tilbake i vedlagte
prefrankerte konvolutt, og vi sender deg straks to nye.
1 mnd for 199 kr
3 mnd for 179 kr/mnd, totalt 537 kr
 
 3-Filmspakke   Ubegrenset leie.
Vi sender deg først 3 filmer. Send to av dem tilbake i vedlagte
prefrankerte konvolutt, og vi sender deg straks to nye.
1 mnd for 229 kr
3 mnd for 209 kr/mnd, totalt 627 kr
 
 4-Filmspakke   Ubegrenset leie
Vi sender deg først 4 filmer. Send to av dem tilbake i vedlagte
prefrankerte konvolutt, og vi sender deg straks to nye.
1 mnd for 279 kr
3 mnd for 259 kr/mnd, totalt 777 kr